Audició és la capacitat d’obtenir un significat del que perceb l’oïda. Per tant no depèn únicament d’una bona salut de l’oïda com a òrgan, sinó també d’una bona interpretació del que s’escolta.

Audició i Aprenentatge

L’audició es mesura amb una audiometria tonal, si els valors es troben entre 0 i 30 decibels, a nivell quantitatiu es considera una audició normal. Però aquests estímuls sonors rebuts s’han de transformar en representacions mentals per poder ser interpretats. I això depèn de la qualitat perceptiva de totes les freqüències sonores (des de les més greus a les més agudes) i que siguin el més igual possible en les dues orelles.
Els problemes o trastorns en el processament auditiu central, és una alteració en la percepció auditiva, el sistema auditiu no és capaç d’interpretar de forma correcta els estímuls sonors que rep, causant una repercussió en les diferents àrees relacionades amb el desenvolupament del llenguatge, la lecto-escriptura, la capacitat d’atenció, la comprensió i la memòria, àrees fonamentals per un correcte aprenentatge.
A nivell d’oïda interna es troba el vestíbul, part responsable de la coordinació corporal i de l’equilibri, quan no es processen correctament els estímuls sonors, aquesta àrea també pot estar afectada.
Això vol dir que una persona amb una audiometria de normaoient, pot presentar problemes en el processament auditiu. Afectant a la conducta i la vida emocional. Els estudis ens diuen que afecta entre el 5-7% de la població infantil i el doble quan s’arriba a l’edat adulta.

Símptomes de problemes en el processament auditiu:

 • Retard en el desenvolupament i l’adquisició del llenguatge.

 • Dificultat per entendre instruccions i ordres verbals. Sovint repetix: Què?

 • Lentitud en les respostes.

 • Dificultats en la discriminació auditiva i en la dicció.

 • Dificultat per distingir paraules amb so semblant.

 • Es distreuen fàcilment amb sons externs.

 • Dificultat per recordar noms i llocs.

 • Dificultat per recordar seqüències de sons, lletres i números.

 • Dificultat per atendre i recordar la informació presentada per via oral o escrita.

 • Dificultat en consciència fonològica repercutint en la lectura i en l’ortografia.

 • Dificultat per realitzar ordres seqüencials.

Teràpia Auditiva

SENA és un sistema d’estimulació neuroauditiva, que millora la qualitat receptiva dels estímuls sonors i com a resultat permet canviar la forma de percebre i d’interpretar el so i el llenguatge sigui per via oral o escrita.

Primer cal fer una audiometria per valorar la qualitat receptiva del sistema auditiu en totes les freqüències, i decidir si cal l’aplicació de teràpia auditiva mitjançat un programa informàtic específic per a cada persona.

La teràpia completa consisteix en 10 sessions de 45 minuts cada sessió. Després de les 5 sessions es realitza una nova audiometria per si cal modificar el programa com a resultat de la primera estimulació. La teràpia es pot fer a casa o en consulta. L’estimulació és mitjançant música i llenguatge oral filtrat en funció de l’estudi realitzat i de manera personalitzada.