En pocs anys l’activitat amb ordinadors i dispositius mòbils ha augmentat espectacularment, i la capacitat visual s’ha d’adaptar a l’ús perllongat i diari de les pantalles.

Estant preparats els ulls per a una utilització tant intensa?

La simptomatologia visual derivada de l’ús de pantalles s’anomena síndrome visual informàtic SVI.

Visió dels adults

La visió que anomenem adulta arriba aproximadament a l’edat de 7 anys, perquè les estructures visuals necessiten tot aquest temps per madurar. Amb els anys la visió i els ulls poden experimentar nous canvis, perquè els estímuls del nostre entorn actuen directament en les possibles modificacions, creant noves adaptacions visuals.
Per aquest motiu és indicat fer una exploració optomètrica completa en totes les persones per saber com es troba el seu sistema visual tant pel que fa a la seva qualitat de visió com al seu confort visual, ja que hi ha feines on la demanda visual és molt important i s’hi poden manifestar símptomes de cansament o fatiga dels ulls.
Hi ha estudiants que al voltant de l’adolescència inicien miopia, cal avançar-se i fer prevenció. Per una banda cal saber en quines condicions ergonòmiques està utilitzant la seva visió: postura, distància de treball, il·luminació i temps de dedicació, per millorar-ne les condicions; i per l’altra, augmentar amb teràpia visual activa la capacitat visual en motricitat ocular, acomodació i coordinació binocular.

Símptomes Visuals després de l’us de pantalles o d’activitat de prop

  • Sensació de sequedat i picors.

  • Ulls cansats i amb necessitat de tancar-los.

  • Els ulls es posen vermells.

  • Visió borrosa intermitent de prop o al aixecar els ulls i mirar de lluny.

  • Visió doble ocasional.

  • Els ulls ploren.

  • Mals de cap.

Teràpia visual activa

L’objectiu de la teràpia visual activa, és reeducar el sistema visual i potenciar les habilitats visuals que estan en desequilibri o poc desenvolupades, per extreure el màxim d’informació visual, i d’una manera eficient, del món que ens envolta. També els símptomes derivats de seqüeles causades per traumatisme cranial, poden millorar sovint amb la teràpia visual activa.
Per aconseguir-ho s’utilitzen diverses tècniques.
Un d’aquests tractaments és la teràpia de syntonics o fototeràpia optomètrica, on s’apliquen, a través dels ulls, filtres específics per a cada condició visual. El diagnòstic es realitza en base a la història clínica, els símptomes i l’examen optomètric.

En alguns casos la teràpia passa per l’adaptació de lents de contacte per a la correcció d’errors refractius. Qualsevol adaptació requereix un estudi previ de tolerància i un complert examen visual. Ni hi ha de molts tipus i diferents tècniques d’adaptació, com la ortoqueratologia  que permet la reducció de la miopia.

Acompanyant els exercicis de teràpia també es poden utilitzar filtres de colors per posar damunt d’un text o de la pantalla de l’ordinador, prismes i lents per millorar el rendiment.