En la retina hi ha tres tipus de receptors als colors: vermell, verd i blau. En els daltònics funcionen els tres receptors, però un d’ells ho fa en menor grau. La majoria de casos de disfuncions visuals a la sensibilitat visual del color estan caracteritzats per deficiències en el vermell- verd; en altres casos, pocs, ho estan per deficiències en el groc -blau.

És una disfunció genètica que es transmet pel cromosoma X, per aquest motiu les anomalies cromàtiques congènites afecten al 8% de la població masculina, i és molt menys freqüent en la femenina (de l’ordre del 0,5%). Hi ha més de 150 professions en què el color és un factor determinant.

Dins l’aprenentatge cal tenir-ho en compte per tal que no sigui un motiu de desavantatge en els estudis. És important saber si l’infant presenta alguna anomalia en el reconeixement dels colors.
Existeixen proves de detecció d’anomalies cromàtiques, a partir dels tres anys, però es necessita la col·laboració del nen.

El test més comú per a la deficiència del color és el de “Ishihara” consta de vàries làmines u optotips on estan inscrits o bé números o bé una línia corbada que els nens més petits han de resseguir amb el dit. Els nens amb visió normal al color són capaços de reconèixer els números o bé resseguir el camí, i els que presenten deficiències al color no donen una resposta correcta.

Filtres Colorlite®

Amb aquests filtres s’aconsegueix que la persona amb deficiència dels colors vegi diferents matisos del color que sense el filtre no és capaç de veure. El Centre d’Optometria Visió Integral és l’únic establiment especialitzat de Lleida en l’adaptació de “filtres Colorlite” que transformen l’espectre de la llum de forma que genera un estímul semblant a la visió normal dels colors.

MÉS DE COLORLITE