Ambliopia

També s’anomena “ull gandul” i es caracteritza per una agudesa visual baixa, tot i portant ulleres o lents de contacte. Se sol presentar en un ull però, encara que rarament, pot ser en els dos ulls.

L’ambliopia es produeix principalment per una gran diferència de graduació entre els dos ulls, per un estrabisme, per una diferent evolució visual dels dos ulls en el desenvolupament infantil o per malalties oculars.

De vegades el problema passa desapercebut perquè només afecta a un dels dos ulls i l’altre hi veu bé.

És important detectar i tractar l’ambliopia el més aviat possible per millorar la informació que arriba al cervell des dels dos ulls.

En el Centre d’Optometria Visió Integral el tractament de l’ambliopia es fa amb TERAPIA VISUAL ACTIVA, reduint les hores d’oclusió de l’ull que treballa millor i optimitzant les habilitats de “l’ull gandul” en motilitat ocular, en acomodació, en localització espaial i en visió binocular.

Motilitat ocular

MOTILITAT OCULAR

Les exigències visuals requereixen uns moviments oculars precisos i suaus per poder canviar la fixació i l’atenció d’un punt de l’espai a un altre.

Acomodació

ACOMODACIÓ

La capacitat d’enfocar a qualsevol distància i canviar de manera immediata i coordinada aquest enfocament, tant de lluny a prop com a l’inrevés.

Localització espaial

LOCALITZACIÓ ESPAIAL

Una visió correcta, no només suposa discriminar un objecte sinó també saber el lloc que ocupa respecte a les coordenades de l’espai i els altres objectes.

Visió binocular

VISIÓ BINOCULAR

Capacitat per mantenir la coordinació dels dos ulls en qualsevol activitat escolar o laboral sense cansar-se. Està directament relacionada amb la concentració.